VEĽKONOČNÉ TROJDNIE

Posledné tri dni Veľkého týždňa
– tzv. (Veľkonočné) posvätné trojdnie
alebo triduum – Zelený štvrtok, Veľký piatok a Biela sobota,
majú bohatý liturgický obsah a symboliku

 

Je to spoločné pomenovanie troch dní, v ktorých si Cirkev pripomína udalosti nášho vykúpenia v ich historickom poradí: Kristovu smrť na Veľký piatok, Krista uloženého v hrobe … Čítať viac

SVIATOSŤ ZMIERENIA

Výhrady a odpor súčasného človeka
voči sviatosti zmierenia

Musíme konštatovať bolestný jav – znižujúci sa počet veriacich, ktorí pristupujú ku sviatosti zmierenia. Príčiny toho, že ľudia sa vzďaľujú od tejto sviatosti môžu byť rôzne. Neudivuje nás, že súčasný človek, aj zasvätený Bohu, môže mať mnoho osobných problémov, strachu, otázok, výhrad, zlých skúseností, zranení aj psychického odporu. Bude mať odvahu k dobrej spovedi? … Čítať viac