Ružencové bratstvo

Vznik – 1921, evidujeme 14 aktívnych ruží
Horliteľka Ružencového bratstva – Eva Bandurová